CENNIK CHEMI BASENOWEJ

POBIERZ REGULAMIN    

Podchloryn sodu

Opis:
Roztwór zawierający do 15% aktywnego chloru Oraz poniżej 2% mieszaniny wodorotlenku sodu i węglanu sodu.

` Można dozować bezpośrednio z opakowania za pomocą pompy dozującej. Zapewnia łatwe i ekonomiczne chlorowanie.

Zastosowanie:

Do ciągłego chlorowania wody basenowej bezpośrednio z pojemnika.

Wskazówki bezpieczeństwa:

 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,
 • Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody,
 • W przypadku awarii lub jeżeli się źle się poczujesz,
 • niezwłocznie zasięgnij porady Lekarza- jeżeli to możliwe pokaż etykietkę,
 • Nie mieszać z kwasami,
Wskazówki zagrożenia:
 • W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy,
 • Powoduje oparzenia.

Atesty:

środek posiada Atest. Zawiera podchloryn sodu.
UN 1791
BN-87/6016-53
pH - minus 50%

Opis:
Silnie stężony płynny środek do obniżania pH wody basenowej. Bez kwasu solnego, przez co nie powoduje korozji. Zawiera kwas mineralny > 50%

Zastosowanie:
Należy stosować w zależności od żądanej wartości pH, twardości wody oraz rodzaju chloru. Mieszanie ani rozcieńczanie nie jest konieczne, można dozować bezpośrednio z pojemnika. Środek bardzo wydajny i łatwy w użyciu.

Uwaga:
Powoduje ciężkie poparzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa:
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,
 • Nigdy nie dolewać wody do tego produktu,
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
 • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Atesty:
 • UN 2796
 • Posiada Atest PZH HK/W/0860/01/2003
Superkalgu

Opis:
Wysokoskoncentrowany płynny środek do koagulacji wody basenowej.

Zastosowanie:
Ponieważ skuteczność działania koagulantu Superkalgu jest zależna od czynnika pH wody basenowej, to dla optymalnego jego działania musimy utrzymać pH wody w zakresie 7,0-7,4 Robimy to przy pomocy korektora pH minus lub pH plus. Dawka dozowania powinna wynosić w zależności od obciążenia basenu od 0,2-0,6 g na każdy m³ wody obiegowej. Dozować przy włączonej pompie obiegowej poprzez skimer Koagulant można rozcieńczać w stosunku 1: 10 przy pompach o dużej wydajności.

Wskazówki bezpieczeństwa:
S - 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, S - 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady Lekarza.

Atesty:
Środek posiada Atest PZH Nr HK/W/0862/01/2003.

Zawiera hydroksychlorek glinu.

Fliser Citro

Opis:
Kwaśny płynny koncentrat nieniszczący środek, dla wszystkich sanitarnych zastosowań. Rozpuszcza wapienną osłonę, pozostałości tłuszczu i ogólne zanieczyszczenia i wyróżnia się wysoką zawartością aktywnych substancji oczyszczenia i przyjemnym zapachem świeżości. Doskonale rozpuszcza i czyści usuwając sam najmocniejsze złogi. Fliser Citro jest szczególnie łagodny i wolny od kwasu solnego.

Zastosowanie:
Produkt ten należy wyłącznie stosować do podanego celu zgodnie z opisem. Oczyszczanie w obrębie WC i natrysku zależnie od stopnia zanieczyszczenia 1:40 ( 0,25 L na 10 L) do 1:10 ( 1 L na 10 L nanieść szczotką do szorowania na miejsca czyszczące. Pozwolić, żeby roztwór przynajmniej 5 minut działał. Przy upartych zanieczyszczeniach proces powtórzyć. By wzmocnić skutek działania zastosować ciepłą wodę. Na armaturę stosować koncentrat 1: 100 i wytrzeć na sucho.

Wskazówki odnośnie transportu:

 • Zawiera Izo propanol i kwas cytrynowy
 • Nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z ADR.
Aqua T 3003

Opis:
Płynny preparat dezynfekujący na bazie biologicznej z środkiem przeciw glonom i aktywnym tlenem do basenów kąpielowych.

Zastosowanie:
Do dezynfekcji wody basenowej. Środek nie zawiera chloru. Stosowanie: W celu lepszego wymieszania środek dodawać w pobliżu dopływu wody. Pierwsze dozowanie 1000 ml na 10 m3 wody następnie raz w tygodniu dodawać od 400 do 500 ml. Na 10 m3 wody. Utrzymywać idealną wartość pH : 7,0 do 7,4. Środek magazynować w oryginalnych opakowaniach i chronić przed słońcem.

Wskazówki zagrożenia:

 • Powoduje oparzenia
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Wskazówki ostrożności:
 • Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • W przypadku kontaktu z oczami - spłukać wodą.
 • W przypadku kontaktu ze skórą - spłukać wodą.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary.
 • W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietkę.
 • Nie mieszać z kwasami.
 • Produkt i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny.

Dostępne pojemności:
22L, 30L
Algen Super

Opis:
Preparat przeciw glonom, bakteriom i grzybom. Środek niszczący gronkowce. Zawiera kationowe związki polimerowe

Zastosowanie:
Algen Super zapobiega wzrostowi glonów, niszczy rozwój grzybów i bakterii. Środek niszczący gronkowce. Poprawia klarowność wody basenowe, pomaga w usuwaniu materiałów zmętniających.

Właściwości:

 • Nie zawiera chloru
 • Długotrwałe działanie
 • pH obojętne
 • Absolutny brak piany
 • Z efektem przezroczystości
 • Z uwagi na brak chloru i metali ciężkich nadaje się do każdego rodzaju basenów
 • W zastosowanym stężeniu całkowicie bezpieczny dla skóry
 • Wysoka zawartość substancji aktywnej

Stosowanie:
W celu lepszego wymieszania środek dodawać w pobliżu dopływu wody.

Dozowanie pierwsze - 100 ml. Na 10 m3
Dozowanie następne - dodawać, co tydzień 30 ml ( pływalnie kryte) lub 50 ml. ( Baseny odkryte) na 10 m3 wody.

Dostępne pojemności:
1L, 5L, 30L
Desofect Forte

Opis:
Środek do dezynfekcji powierzchni. Wolny od aldehydu środek dezynfekcyjny do dezynfekcji powierzchni w całym zakresie publicznych instalacji o bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym działaniu np. przeciw bakteriom entero jak escherichia coli i salmonella enteerititis jak również patogennym skórnym grzybom. Dezynfekcja chroniąca materiały bez tworzenia zamglenia oraz prążkowania przy pełnym utrzymaniu połysku. Wolny od alkoholi, aldehydów, fenolu, chloru i fosfatu. Dla uniwersalnego zastosowania w basenie pływackim, szpitalu, saunie, solarium, przemyśle spożywczym i w całym zakresie sanitarnym jak na przykład w lecznictwie, zakładanie, nakładanie lub za pomocą wytryskiwania powierzchni i artykułów używanych.

Wskazówki odnośnie usuwania:
Reszty produktu nie usuwać do kanalizacji np. zlew/wc. Po opróżnieniu resztek produktu, opakowanie doprowadzić do recyklingu.

Koncentracja i czas działania:
Po rozcieńczeniu do naniesienia lub wytryskiwania z odpowiednich instalacji na przedmioty lub powierzchnie. Dla dezynfekcji pończoch (skarpet) włożyć 2 % roztworu przez godzinę.

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L, 30 kg

Ph - minus 41%

Opis:
Płynny środek przeznaczony do obniżania pH wody w basenie. Środek należy stosować w zależności od żądanej wartości pH twardości wody basenowej. Mieszanie lub rozcieńczanie środka nie jest konieczne, można go dozować bezpośrednio z pojemnika. Środek jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu.

Dostępne pojemności:
35 kg

Superkalgu Stand

Opis:
Płynny środek do koagulacji wody basenowej. Najbardziej skuteczny w zakresie wartości pH na poziomie 6,5 - 7,8 Działa niezależnie od temperatury i użytych metod uzdatniania wody. Poprawia natychmiast filtrację.

Zastosowanie:
Przy dozowaniu do wody basenowej środka Superkalgu Standard bardzo małe zanieczyszczenia są zlepiane w tzw. kłaczki. Rozmiary kłaczków są wystarczająco duże, by zostały one zatrzymane w złożu filtracyjnym. Aby proces ten był skuteczny dozowanie koagulantu powinno być ciągłe.

Stosowanie:
Ponieważ skuteczność działania koagulantu Superkalgu Standard jest zależna od czynnika pH wody basenowej, to dla optymalnego jego działania musimy utrzymać pH wody w zakresie 7,0-7,4 Robimy to przy pomocy korektora pH minus lub pH plus. Dawka dozowania powinna wynosić w zależności od obciążenia basenu od 0,4-1,2 g na każdy mł wody obiegowej. Dozować przy włączonej pompie obiegowej poprzez skimer Koagulant można rozcieńczać w stosunku 1: 10 przy pompach o dużej wydajności.

Dostępne pojemności:
30 kg

Randrani S - żel

Opis:
Kwaśny żel do czyszczenia basenów kąpielowych. Skutecznie czyści wszelkie materiały znajdujące się w basenie kąpielowym (płyty kamienne, folie, poliester, tworzywa sztuczne, części wbudowane... itp. Żelatynowa konsystencja pozwala na stosowanie nawet przy pionowych ścianach i przekonuje przez długą przyczepność. Żel Randrani wyróżnia się przez swoją wysoką zawartością odnośnie aktywnych substancji oczyszczających. Baseny pływackie otrzymują znowu barwę i połysk. Wolny od fenolu i formaldehydu.

Zastosowanie:
Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z podanym opisanym celem. Oczyszczenie naokoło basenu kąpielowego: Zabrudzone miejsca zwilżyć i nałożyć na gąbkę lub szczotkę żel. Żelowi pozwolić przynajmniej przez 5 minut zadziałać, później spłukać wodą. Przy upartych zanieczyszczeniach powtórzyć proces. Po oczyszczeniu gruntownie spłukać wodą. Żel Randrani, jako rozrzedzony w wodzie basenu kąpielowego w przypadku przyjęcia nie jest trujący dla człowieka i zwierząt.

Dostępne pojemności:
1/5/10 kg

Fliser Uni

Opis:
Wysoko skoncentrowany mocny zasadowy środek do głównego i utrzymującego czyszczenia hal i kąpielisk otwartych. Rozpuszcza łatwo tłuszcz, mydło wapienne, ogólne zabrudzenia i wyróżnia się wysoką zawartością aktywnych substancji oczyszczających. Wspaniale rozpuszczające i czyszczące działanie, które usuwa same największe złogi. Wolny od fenolu i formaldehydu.

Zastosowanie:
Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyszczenie miejsc wokół basenu: obrzeża, prysznice, łazienki, ubikacje. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1: 30 do 1: 5 nanieść szczotką do szorowania. Roztworowi pozwolić działać przynajmniej 10 minut. Przy upartych zabrudzeniach powtórzyć proces. Żeby wzmocnić skutek czyszczenia, użyć ciepłej wody. Poczyszczeniu spłukać gruntownie wodą.

Fliser K Super

Opis:
Płynny koncentrat do czyszczenia płytek ceramicznych, niecek basenowych, folii basenowej odpornej na kwas. Zawiera kwas fosforowy.

Zastosowanie:
Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyszczenie miejsc wokół basenu: obrzeża, prysznice, łazienki, ubikacje. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 litr koncentratu na 10 litrów wody. W miejscach silnie zabrudzonych stosować w postaci nierozcieńczonej. Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia używać ciepłą wodę. Po umyciu spłukać dużą ilością wody. Czyścić wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Właściwości:
Wyprodukowany na bazie kwasu łagodny środek przeznaczony do czyszczenia płytek ceramicznych oraz folii basenowej odpornej na kwas. Rozpuszcza wszelkie nawet uporczywe osady wapnia, mydła wapniowego, kamienia moczowego, rdzy oraz tłuste plamy. Dzięki zawartości dodatkowych katalizatorów środek jest łagodny dla czyszczących powierzchni. Fliser K Super można używać także do czyszczenia wszelkich tworzyw odpornych na działanie kwasu.

Dostępne pojemności:
1/5 /30 kg

Fliser S

Opis:
Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Fliser S wyróżnia się dużą zawartością aktywnych substancji oczyszczających. Czyści a zarazem działa dezynfekująco na powierzchnię miejsc czyszczących. Wyśmienite działanie rozpuszczające i oczyszczające. Usuwa bez trudu istniejące złogi.

Zastosowanie:
Oczyszczanie wokół basenu pływackiego: obrzeża, prysznice, łazienki, ubikacje. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1: 10 do 1:20.W miejscach silnie zabrudzonych stosować w postaci nierozcieńczonej, nanieść szczotką do szorowania i pozwolić żeby roztwór działał przynajmniej 5 minut. Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia używać ciepłą wodę. Po umyciu spłukać wodą. Czyścić wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Dostępne pojemności:
1/5 L

Fliser A

Opis produktu:
Chroniący materiał, zasadowy środek czyszczący do basenów i kąpielisk otwartych. Rozpuszcza łatwo tłuszcz, mydło wapienne, ogólne zabrudzenia i wyróżnia się wysoką zawartością aktywnych substancji oczyszczających. Wspaniale rozpuszczające i czyszczące działanie, które usuwa same największe złogi. Wolny od fenolu i formaldehydu.

Zastosowanie:
Produkt ten należy wyłącznie stosować do podanego celu zgodnie z opisem. Oczyszczanie naokoło basenu kąpielowego: dla obrębu basenu- prysznica i obrębu WC zależnie od stopnia zanieczyszczenia 1: 10 do1: 20 aż nierozrzedzony nanieść szczotką do szorowania na miejsca czyszczące. Pozwolić żeby roztwór działał przynajmniej 5 minut. Przy upartych zanieczyszczeniach proces powtórzyć. By wzmocnić skutek czyszczenia zastosować ciepłą wodę. Po oczyszczeniu gruntownie spłukać wodą. Czyścić wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Dostępne pojemności:
1/5/30 kg

Hydroantracyt

Opis
Węgiel drzewny do filtracji.

Pojemności opakowań
25-50kg

Piasek filtracyjny

Opis:
Piasek filtracyjny do filtrów. Dostępny w różnych grubościach.

Dostępne pojemności: 50kg

Bufory pH

Opis:
Bufory pH 4.0, 7.0 i 9.0.

Chlor płynny

Opis
Podchlorynu sodu 15 % ze stabilizatorem.

Zastosowanie:
Roztwór podchlorynu sodowego z dodatkiem specjalnego stabilizatora, który zapobiega zapychaniu się przewodów dozujących oraz ejektorów. Dozowanie można przeprowadzać bezpośrednio z kanistrów za pomocą pompy dozującej.
Preparat ten nie działa agresywnie na inne tworzywa.

Algen

Opis:
Środek zapobiegający rozwojowi glonów w basenach, bez piany z efektem przeźroczystości.

Zastosowanie:
Algen zapobiega wzrostowi glonów w basenach, pomaga w usuwaniu materiałów zmętniających, wpływa na klarowność wody. Nie zawiera chloru.

Zalety:

 • Długotrwałe działanie,
 • Absolutny brak piany,
 • Wysoka zawartość substancji biologicznie aktywnej,
 • ph obojętne,
 • Z uwagi na brak chloru i metali ciężkich nadaje się do każdego rodzaju basenów,
 • W zastosowaniu stężenie całkowicie bezpieczny dla skóry.

Sposób użytkowania:
W celu lepszego wymieszania środek dodawać w pobliżu dopływu. Dozowanie pierwsze-150 ml Algenu na 10 m3 wody. Dozowanie następne- dodawać, co tydzień 30 ml ( pływalnie kryte) lub 50 ml ( baseny odkryte) na 10 m3 wody.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Atesty:
Preparat posiada ATEST PZH Nr HK/W/0829/01/2001.

Zawiera aminy IV rzędowe
Fliser Bio

Opis:
Płynny koncentrat czyszczący i dezynfekcyjny do wszystkich celów. Płynny koncentrat lekko alkaliczny dezynfekcyjny środek do czyszczenia szatni, natrysków, toalet, okien, drzwi, metalu, tworzywa sztucznego i wszystkich powierzchni do czyszczenia. Specjalnie nadający się do czyszczenia folii i tworzyw sztucznych. Wysoka koncentracja i stąd oszczędny w zużyciu.

Zastosowanie:
Do czyszczenia skoncentrowany środek stosować w proporcjach 1:3 do 1: 50 rozcieńczony z wodą nanieść na powierzchnie czyszczące. Płyn do czyszczenia powinien zależnie od stopnia zanieczyszczenia działać przez kilka minut i powinien być w końcu usunięty czystą wodą. W przypadku silnego zanieczyszczenia powierzchni proces oczyszczania powtórzyć. Powierzchnie czyścić szczotką do szorowania. Dla wymaganego dziennego oczyszczania Fliser Bio stosuje się w rozcieńczeniu 1:10. Potem należy oczyszczoną powierzchnię wystarczająco spłukać wodą. Czyścić w rękawicach ochronnych.

Wskazówki ostrożności:

 • Przechowywać w zamknięciu w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • W przypadku kontaktu z oczami spłukać wodą
 • W przypadku kontaktu ze skórą spłukać wodą
 • Przy pracy nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne
 • W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zgłosić się do lekarza oraz pokazać etykietę.

Dostępne pojemności:
1/5 /30 kg
Randrani Super

Opis:
Płynny koncentrat do czyszczenia linii wodnej. Wyjątkowo delikatny zasadowy środek przeznaczony do czyszczenia folii, basenów ze sztucznego tworzywa, kafelek, poliestru, itp. Rozpuszcza wszelki tłuszcz, brud, sadzę. Można stosować również do czyszczenia basenów foliowych.

Zastosowanie:
Zgodnie z przeznaczeniem oraz wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie linii wody:
Przed czyszczeniem obniżyć poziom wody. Za pomocą gąbki lub mokrej szmatki nanieść na czyszczoną powierzchnię i wytrzeć zabrudzenia na obrzeżach basenu.

Gruntowne czyszczenie basenu:
Stosować w postaci nierozcieńczonej. Nanieść za pomocą gąbki lub ścierki, którą należy wielokrotnie płukać i wykręcać w wiadrze. W przypadku powierzchni bardzo mocno zabrudzonych można użyć szczotki do szorowania. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię należy dokładnie spłukać wodą. Praca wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Dostępne pojemności:
1L, 5L, 30L

Winterkonserwant

Opis:
Płynny koncentrat konserwujący na okres zimy. Zawiera kationowe związki polimerowe.

Zastosowanie:
Winterkonserwant stosowany jednorazowo jesienią zapobiega przywieraniu brudu, osadów wapnia oraz nadmiernemu rozwojowi glonów w okresie zimy, kiedy napełniony basen nie jest używany.
Stosowanie preparatu ułatwia oczyszczanie basenu na wiosnę.
Dostępne pojemności:
1L, 5L, 30L

Antychlor

Opis:
Granulat do niszczenia chloru. Antychlor stosuje się, kiedy w wodzie basenu kąpielowego istniejąca chlorowa zawartość jest zbyt wysoka i ta zawartość powinna być obniżona. Antychlorem można także cały chlor znajdujący się w wodzie zniszczyć.

Wskazówki odnośnie usuwania:
Reszty produktu nie usuwać do kanalizacji np. zlew/wc. Po opróżnieniu resztek miejsce materiału doprowadzić do recyklu.

Korzyści:

 • Łatwy w stosowaniu
 • Łatwo rozpuszczalny

Sposób użycia:
Antychlor rozpuszcza się w wodzie dodawany jest do basenu kąpielowego, przy czym obliczona ogólna ilość powinna być dodawana w mniejszych porcjach, 1 g chloru niszczy około 0,9 g Antychloru. Po każdym dodatku zawartość chloru należy sprawdzić.

Wskazania:
Przy zetknięciu z kwasami powstają trujące gazy.

Dostępne pojemności:
1L, 5L
Desofect Solar

Opis:
Środek dezynfekujący powierzchnie szkła akrylowego, pleksi. Desofect Solar jest wyśmienitym środkiem dezynfekcyjnym do czyszczenia wszystkich wrażliwych powierzchni szkła akrylowego, pleksi, i innych powierzchni z tworzyw sztucznych np. ( solaria, ściany działowe, itp.). Oszczędzające właściwości materiału zostały zbadane przez wiodącego producenta szkła akrylowego i zaopiniowane ( opinia Fa. Rohm). Desofect Solar jest przez doskonałą możność oczyszczania, związany z szerokim spektrum działania, optymalnym środkiem czyszczącym dla zakresów z wysokimi wymogami odnośnie ochrony przez zakażeniami, szczególnie w ośrodkach sportowych, urlopowych i zdrowotnych.

Zastosowanie:
Powierzchnię, która ma być oczyszczona na całej powierzchni pokryć środkiem i po 1 minucie wytrzeć na sucho ręcznikiem papierowym zdolnym do nasączania.

Zawarte substancje:
Czwartorzędowe zasady amonowe, związki amonowe Zgodnie z zaleceniem Wspólnoty Europejskiej

Wskazówki odnośnie usuwania:
Reszty produktu nie usuwać do kanalizacji jak na przykład zlew/ WC Po opróżnieniu resztek materiału doprowadzić do recyklingu.

Wskazówki odnośnie transportu:
Towar nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny zgodnie z ARD.

Dostępne pojemności:
0,7/1/5 L

Ph - plus

Opis:
Silnie stężony płynny środek przeznaczony do podwyższania wartości pH wody w basenie. Środek należy stosować w zależności od żądanej wartości pH od 7,0-7,4, twardości wody basenowej. Środek jest bardzo wydajny i łatwy w użyciu. W czasie pracy filtra wlewać małymi porcjami do wody w różnych miejscach sprawdzając wartość pH. Dawka ok. 10 ml na 1l wody. Stosować rękawice i okulary ochronne.Wskazówki ostrożności:
 • Przechowywać środek w miejscu zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
 • W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zasięgnąć porady lekarza.
 • Nigdy nie dolewać wody do środka.
 • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietkę.

Dostępne środki
35 kg
Randrani A - żel

Opis:
Zasadowy żel do czyszczenia basenów kąpielowych. Skutecznie czyści wszelkie materiały znajdujące się w basenie kąpielowym (płyty kamienne, folie, poliester, tworzywa sztuczne, części wbudowane... itp. Żelatynowa konsystencja pozwala na stosowanie nawet przy pionowych ścianach i przekonuje przez długą przyczepność. Żel Randrani wyróżnia się przez swoją wysoką zawartością odnośnie aktywnych substancji oczyszczających. Baseny pływackie otrzymują znowu barwę i połysk. Wolny od fenolu i formaldehydu.

Zastosowanie:
Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z podanym opisanym celem. Oczyszczenie naokoło basenu kąpielowego: Zabrudzone miejsca zwilżyć i nałożyć na gąbkę lub szczotkę żel. Żelowi pozwolić przynajmniej przez 5 minut zadziałać, później spłukać wodą. Przy upartych zanieczyszczeniach powtórzyć proces. Po oczyszczeniu gruntownie spłukać wodą. Żel Randrani, jako rozrzedzony w wodzie basenu kąpielowego w przypadku przyjęcia nie jest trujący dla człowieka i zwierząt.

Dostępne pojemności:
1/5/10 kg

Tabletki do pomiaru

Tabletki do pomiaru:
Cl- DPD1 Rapid
500 szt.
Cl- DPD1 Photometr
500 szt.
Cl- DPD3 Rapid
500 szt.
Cl- DPD3 Photometr
500 szt.
pH Rapid
500 szt.
pH Photometr
500 szt.
Fotometr do pomiaru pH i chloru

Fliser K

Opis:
Płynny koncentrat do czyszczenia płytek ceramicznych, niecek basenowych, folii basenowej odpornej na kwas. Zawiera kwas fosforowy.

Zastosowanie:
Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyszczenie miejsc wokół basenu: obrzeża, prysznice, łazienki, ubikacje. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 litr koncentratu na 10 litrów wody. W miejscach silnie zabrudzonych stosować w postaci nierozcieńczonej. Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia używać ciepłą wodę. Po umyciu spłukać dużą ilością wody. Czyścić wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Właściwości:
Wyprodukowany na bazie kwasu łagodny środek przeznaczony do czyszczenia płytek ceramicznych oraz folii basenowej odpornej na kwas. Rozpuszcza wszelkie nawet uporczywe osady wapnia, mydła wapniowego, kamienia moczowego, rdzy oraz tłuste plamy. Dzięki zawartości dodatkowych katalizatorów środek jest łagodny dla czyszczących powierzchni. Fliser K można używać także do czyszczenia wszelkich tworzyw odpornych na działanie kwasu.

Dostępne pojemności:
1/5 /30 kg

Fliser N

Opis:
Neutralny środek do czyszczenia głównego utrzymania szatni i dużych powierzchni. Neutralny środek ma dezynfekujące i pozbawione przykrego zapachu własności rozprzestrzenianiu przyjemnych zapachów. Wysoko skoncentrowany i oszczędny w użyciu.

Zastosowanie:
Do czyszczenia, skoncentrowany środek lub stosować w proporcji 1:5 do 1:50 rozcieńczony z wodą nanieść na powierzchnię czyszczoną. Płyn czyszczący ma działać zgodnie ze stopniem zanieczyszczenia powinien kilka minut działać i należy go czystą wodą usunąć, W przypadku ekstremalnych zabrudzeń powierzchni należy powtórzyć czyszczenie. W danym razie poprawić szczotką do szorowania. Dla ewentualnie koniecznego codziennego oczyszczania w międzyczasie stosuje się środek neutralny w rozcieńczeniu 1:100. Następnie należy oczyszczoną powierzchnię wystarczająco spłukać wodą lub zetrzeć na wilgotno.

Dostępne pojemności:
1/5 /30 kg

Fliser Essig

Opis:
Fliser Essig octowy środek czyszczący działa mocno przeciwko wapniu, plamom z wody jak również resztkom mydła i usuwa równocześnie duże zabrudzenia tłuszczu i nieprzyjemne zapachy. Usuwa w naturalny sposób wapno i brud ze skuteczną siłą gaszenia wapna octu, jest jedynym od dziesięcioleci wypróbowanym materiałem naturalnym. Ocet jest kwasem, dlatego nie nadaje się dla wrażliwych na kwasy materiałów jak np. marmur, lastriko i niektórych rodzajów emalii. Przy wrażliwej skórze proszę używać rękawic ochronnych.

Zastosowanie:
Produkt ten należy stosować wyłącznie do podanego celu zgodnie z opisem. Oczyszczenie dla obrębu prysznica i obrębu WC zależne od stopnia zanieczyszczenia 1:50 do 1: 10 aż nierozrzedzony nanieść szczotką do szorowania na miejsca czyszczące. Pozwolić, aby roztwór przynajmniej 5 minut działał. Przy upartych zanieczyszczeniach proces powtórzyć. By wzmocnić skutek czyszczenia zastosować ciepłą wodę, Po oczyszczeniu spłukać gruntownie wodą. Na armaturach w każdym przypadku zastosować rozcieńczony środek i po oczyszczeniu przetrzeć do sucha.
Dostępne pojemności:
1/5/30 kg

Fotometr

Opis:
Ręczny fotometr do mierzenia zawartości pH i chloru w wodzie basenowej.br />
Dostępne pojemności:
Opakowanie zawiera 20 tabletek + pojemnik do mierzenia.

Ziemia okrzemkowa

Opis:
Ziemia okrzemkowa do filtracji.

Dostępne pojemności
22.7 kg

Żwirek filtracyjny

Opis:
Żwirek filtracyjny do filtrów. Dostępny w różnych grubościach.

Dostępne pojemności
50kg