Poznań

Krzysztof Bunk
tel. kom.: 604 485 654
e-mail: k.bunk@swimlive.pl


  Oborniki

Bartosz Fabke
tel. kom.: 606 877 613
e-mail: b.fabke@swimlive.pl


KURSY I POMOCY

Pierwszej pomocy: 5-6 godzin.

Kurs z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy. Kierowany do kursantów szkół nauki jazdy, pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z Rop. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dni 28 sierpnia 2003 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650, §44; oraz wszystkich chętnych.
Program kursu
Szkolenie rozpoczyna godzinny wykład poruszający szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy. Po zakończeniu wykładu realizowane są ćwiczenia w grupach liczących 6 do 8 osób.

Tematy realizowane podczas ćwiczeń to m. in.:

- ogniwa łańcucha przeżycia
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- oparzenia
- zatrucia
- urazy: złamania, rany, krwotoki
- postępowanie w padaczce i drgawkach
- postępowanie w zadławieniach
- wstrząs ukąszenia, użądlenia
Program szkolenia przygotowywany jest indywidualnie dla właściwej grupy odbiorców w porozumieniu ze służbami BHP zakładu pracy oraz osobami funkcyjnymi.

Kurs pierwszej pomocy: 8 godzin

Kurs oparty o podstawy pierwszej pomocy pozwalający na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Kierowany do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w ramach bhp.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 0,5 -
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 0,5 0,5
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 0,5 0,5
4 Oparzenia 0,5 -
5 Zatrucia 0,5 -
6 Ukąszenia, użądlenia - 0,5
7 Padaczka - 0,5
8 Zadławienia - 0,5
9 Patomechanizm wstrząsu 0,5 0,5
10 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 0,5 1,0
11 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    4,0 4,0
  RAZEM

8 godzin


Kurs pierwszej pomocy: 16 godzin

Kurs przekazujący treści z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w nagłych stanach zagrożenia życia, zatruciach, wypadkach komunikacyjnych itd.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 1,5 -
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 1,0 1,5
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 1,0 1,5
4 Oparzenia 0,5 1,0
5 Zatrucia 0,5 -
6 Ukąszenia, użądlenia 0,5 0,5
7 Padaczka 0,5 0,5
8 Utonięcia 0,5 -
9 Zadławienia 0,5 0,5
10 Patomechanizm wstrząsu 0,5 0,5
11 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 0,5 2,0
12 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    8,0 8,0
  RAZEM

16 godzin


Kurs pierwszej pomocy: 24 godzin

Kurs kierowany do pracowników odpowiedzialnych w zakładach pracy za apteczki pierwszej pomocy. Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie przepisów ogólnych BHP. Kurs ten charakteryzuje się dużą ilością działań praktycznych.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 1,5 2,0
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 1,5 2,0
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 1,5 2,0
4 Oparzenia 0,5 1,0
5 Zatrucia 1,0 0,5
6 Ukąszenia, użądlenia 0,5 0,5
7 Padaczka 0,5 0,5
8 Utonięcia 0,5 -
9 Zadławienia 0,5 0,5
10 Patomechanizm wstrząsu 0,5 1,0
11 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 1,5 3,0
12 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 1,0 -
    11,0 13,0
  RAZEM

24 godzin


Kurs pierwszej pomocy: 45 godzin - zaawansowany

Kurs kierowany od służb ratownictwa ogólnego i zakładowych służb ratunkowych. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach internistycznych, kardiologicznych i neurologicznych, postępowanie w obrażeniach ciała, zatruciach, ewakuacja z miejsca zdarzenia, współpraca z podmiotami zawodowego ratownictwa medycznego.

Szczegółowy program kursu
Anatomia i fizjologia układu oddechowego i krążenia
- Fizjologia układu krążenia,
- Budowa układu krążenia - mały i duży układ krążenia,
- Budowa układu oddechowego - proces oddychania,
- Rola i udział układu nerwowego w procesie oddychania i krążenia,
- Nagłe stany zagrożenia życia - przyczyny zatrzymania pracy układu krążenia i oddechowego.

Ocena stanu poszkodowanego
- Organoleptyczne badanie stanu poszkodowanego,
- Zasady prób nawiązywania kontaktu z poszkodowanym - sprawdzenie stanu świadomości,
- Sprawdzanie działania układu oddechowego,
- Sprawdzanie działania układu krążenia,
- Omdlenie - pozycja czterokończynowa.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i oddechowa
- Pojęcie śmierci klinicznej i biologicznej,
- Objawy ustania działania układu krążenia oddychania,
- Toaleta jamy ustnej,
- Udrożnienie dróg oddechowych,
- Metody sztucznego oddychania wykonywane przez jednego
i dwóch Ratowników oraz parametry jego wykonywania w odniesieniu do dorosłych i dzieci,
- Parametry resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Postępowanie z rannymi
- Rodzaje ran,
- Typy krwotoków zewnętrznych i sposoby ich tamowania,
- Orientacyjne obliczanie strat krwi - wstrząs,
- Zasady rozpoznawania krwotoków wewnętrznych,
- Zasady postępowania w przypadku obecności ciał obcych w ranach,
- Rozpoznawanie i postępowanie w przypadku krwotoków w obrębie głowy,
- Ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Złamania, skręcenia, zwichnięcia
- Anatomia układu kostnego człowieka,
- Definicja złamania i rodzaje złamań,
- Mechanizm powstania oraz różnice między zwichnięciem i skręceniem,
- Objawy złamania kończyn, miednicy, kręgosłupa, żeber, kości czaszki,
- Zasady unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń kończyn,
- Zasady postępowania w przypadku urazów kręgosłupa - niebezpieczeństwa, prawidłowe ułożenie poszkodowanego.

Odmrożenia i oparzenia
- Rozpoznawanie stopnia ciężkości i powierzchni oparzeń ( system dziewiątek),
- Postępowanie w przypadku oparzeń termicznych,
- Postępowanie w przypadku oparzeń chemicznych,
- Postępowanie w przypadku oparzeń oczu,
- Postępowanie w przypadku odmrożeni.

Wstrząs
- Definicja, rodzaje i przyczyny powstawania wstrząsu pourazowego,
- Objawy i rozpoznawanie wstrząsu,
- Postępowanie w przypadku wstrząsu,
- Reakcje zachodzące w trakcie wstrząsu.

Porażenie prądem elektrycznym
- Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka i warunki sprzyjające porażeniu,
- Zasady uwalniania porażonego od działania prądu elektrycznego,
- Udzielenie pomocy przedlekarskiej porażonemu prądem elektrycznym.

Zatrucia
- Podział substancji toksycznych w zależności od mechanizmów działania na organizm,
- Drogi wchłaniania substancji do organizmu,
- Objawy zatrucia różnymi grupami związków chemicznych,
- Postępowanie z zatrutymi w zależności od rodzaju substancji toksycznej, jej mechanizmu i czasu szkodliwego działania oraz drogi wchłaniania.

Zasady ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy osobom ewakuowanym ze strefy zagrożenia
- Rodzaje występujących i mogących wystąpić zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w zakładzie,
- Zasady prawidłowej ewakuacji w przypadku zagrożeń dymowych i gazowych,
- Zasady pierwszeństwa ewakuacji poszkodowanych w zależności od oceny stanu zagrożenia i stanu zdrowotnego,
- Ewakuacja poszkodowanych,
- Zastosowanie folii izotermicznej aluminiowej "koca życia".

Kurs pediatryczny

Dziesięcio godzinny kurs, kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. Posiada doskonałą formułę zróżnicowania budowy organizmu niemowlęcia, dziecka i dorosłego. Dotyka sposobu postępowania z dziećmi, poruszając przy tym aspekty psychologiczne.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego 0,5 -
2 Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych 0,5 0,5
3 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt 0,5 1,5
4 Zadławienia - 0,5
5 Postępowanie w urazach i krwotokach 0,5 1,0
6 Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym 0,5 0,5
7 Zatrucia 0,5 -
8 Utonięcia 0,5 -
9 Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia 0,5 0,5
10 Padaczka 0,5 0,5
11 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    5,0 5,0
  RAZEM

10 godzin


Kurs dla Ratowników: 66 godzin

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
T / P / R
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 1,0 0,0 1,0
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2,0 1,0 3,0
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2,0 3,0 5,0
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego badanie wstępne oraz szczegółowe 2,0 2,0 4,0
5 Poszkodowany nieprzytomny 1,0 1,0 2,0
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 2,0 8,0 10,0
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1,0 2,0 3,0
8 Wstrząs 2,0 - 2,0
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2,0 - 2,0
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skarcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3,0 8,0 11,0
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe 2,0 1,0 3,0
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2,0 4,0 6,0
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2,0 2,0 4,0
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - 7,0 7,0
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1,0 2,0 3,0
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących      
    25,0 41,0 66,0
  RAZEM

66 godzin


Kurs BLS/AED

Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia oraz właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego certyfikowany przez Polską oraz Europejską Radę Resuscytacji.

Program kursu:
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna - wykład
- prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
- prezentacja instruktora z komentarzem
- prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
- Bezpieczeństwo do wezwania pomocy
- podkreślenie najważniejszych elementów działania
- Sprawdzenie bezpieczeństwa i wykonanie pełnej RKO
- ćwiczenia uczestników kursu

Pozycja bezpieczna
- prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
- prezentacja instruktora z komentarzem
- prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
- ćwiczenia uczestników kursu

AED
- prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym (demonstracja obejmuje ocenę stanu poszkodowanego, uruchomienie AED i wykonanie jednej defibrylacji)
- prezentacja instruktora z komentarzem
- prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
- defibrylacja zalecana (jedna defibrylacja - jak w trakcie demonstracji)
- defibrylacja nie zalecana
- ćwiczenia uczestników kursu

BLS/AED
- rytm do defibrylacji przechodzący w rytm nie do defibrylacji

Sesja plenarna
- pytania i odpowiedzi dotyczące prowadzenia BLS i wykorzystania AED, w tym zasady nabywania AED oraz aspekty medyczno-prawne i zasady recertyfikacji kursu

Formalny egzamin praktyczny z umiejętności prowadzenia BLS i użycia AED, (jeżeli niezbędny)

Kurs Instruktorski AED

Szkolenie dla wszystkich pragnących zostać instruktorami BLS/AED i prowadzić szkolenia zgodne z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.


Program kursu:

Wykład inauguracyjny: Podstawy uczenia się i nauczania osób dorosłych

Nauczanie umiejętności (metoda 4 kroków)
- instruktor demonstruje technikę uciskania klatki piersiowej używając techniki czterech kroków
- ocena bezpieczeństwa i przytomności
- ocena obecności oddechu
- uciskanie klatki piersiowej
- pozycja bezpieczna
- oddechy ratownicze
- naklejenie elektrod i analiza rytmu
- wykonanie defibrylacji (elektrody naklejone - tylko technika wykonania defibrylacji)

Schemat prowadzenia wykładu
- wykładowca - zalety, wady
- pomoce multimedialne
- środowisko

Ocena prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ciągła ocena, wykorzystanie arkusza oceny)
- jak prowadzić ocenę, przebieg egzaminu, praca z kartą oceny

Ocenianie BLS i AED
- podkreślenie roli scenariusza
- radzenie sobie z trudnymi kursantami (gadatliwy, nieśmiały, agresywny)

Kurs ratownictwa wodno-lodowego

Celem szkolenia, odbywającego się w trybie stacjonarnym, jest przygotowanie strażaków KSRG do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Kadra kursu:
- Instruktorzy Płetwonurkowania KDP/CMAS z upoważnieniem do prowadzenia szkolenia lodowego
- Instruktorzy WOPR po przeszkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego
- Liczba kursantów na jednego instruktora - 8

Uczestnicy szkolenia:
- PSP, OSP,
- GOPR, TOPR,
- Policja i inne służby ratownicze

Wymagania formalne:
- stopień minimum młodszego ratownika WOPR
- kurs ratownictwa przedmedycznego KSRG
- skierowanie z macierzystej jednostki
- aktualne badania lekarskie

Wyposażenie indywidualne w sprzęt:
- skafander nurkowy mokry lub suchy
- sprzęt ABC
- rękawiczki i buty nurkowe
- osłona na twarz

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.


* Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia osób, które nie spełniają warunków formalnych.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia z powodów niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych.

Program kursu:

Lp Temat liczba godzin
T / P / R
1 Fizyczne właściwości lodu 1,0 - 1,0
2 Organizacja i bezpieczeństwo akcji ratowniczej na lodzie 2,0 - 2,0
3 Indywidualne i zespołowe akcje ratowania ludzi - 12,0 12,0
4 Wyposażenie i sprzęt ratowniczy używany w ratownictwie lodowym 2,0 - 2,0
5 Ratowanie zwierząt na lodzie, w przeręblach i paku lodowym - 4,0 4,0
6 Postępowanie ze zwierzętami w stresie oraz agresywnymi 1,0 1,0 2,0
7 Psychofizyczne aspekty ratownictwa lodowego 1,0 - 1,0
    8,0 16,0 24,0
  RAZEM

24 godzin


Pierwsza pomoc dla najmłodszych

Program edukacyjny kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Bazując na silnych więziach emocjonalnych skutecznie uczymy jak uratować bliską osobę. Dzięki ćwiczeniom dzieci nabywają wiedzę i umiejętność podstawowowego zachowania w stosunku do osób poszkodowanych.

Program kursu:

Lp    
1 Forma zajęć:
Prezentacje, pogadanki, ćwiczenia praktyczne
2 Liczba godzin:
4 godziny lekcyjne
3 Liczba uczestników:
grupa do 8-10 osób
4 Zakres tematyczny:
1. Motywowanie do udzielania pomocy w oparciu o więzi emocjonalne
2. Telefony alarmowe - sposoby powiadamiania służb ratunkowych
3. Udrażnianie dróg oddechowych
4. Układanie w pozycji bezpiecznej
5. Tamowanie krwotoków
6. Unieruchamianie złamań
5 Czas realizacji
1-2 - godzina lekcyjna
3-4 - godzina lekcyjna
5-6 - godzina lekcyjna
     

 

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych:

Lp    
1 Forma zajęć:
Prezentacje, pogadanki, ćwiczenia praktyczne
2 Liczba godzin:
6 godziny lekcyjne
3 Liczba uczestników:
grupa do 8-10 osób
4 Zakres tematyczny:
1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
2. Łączność alarmowania - sposoby powiadamiania służb ratunkowych
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Podstawy resuscytacji krążeniowo oddechowej
6. Układanie w pozycji bezpiecznej
7. Tamowanie krwotoków
8. Unieruchamianie złamań
5 Czas realizacji
1-2 - godzina lekcyjna
3-4 - godzina lekcyjna
5-6 - godzina lekcyjna
     

Pierwsza pomoc dla młodzieży

Program edukacyjny skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Systematyzuje wiedzę życiową z zakresu udzielania pierwszej pomocy jaką dysponuje przeciętny obywatel świata, rzucając nowe, fachowe światło na formę i sposoby niesienia pomocy poszkodowanym.

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla gimnazjalistów:

Lp    
1 Forma zajęć:
Prezentacje, wykłady, ćwiczenia praktyczne
2 Liczba godzin:
4 godziny lekcyjne
3 Liczba uczestników:
grupa do 10 osób
4 Zakres tematyczny:
1. Motywowanie do udzielania pierwszej pomocy, aspekt prawny
2. Zdefiniowanie ogniw łańcucha przeżycia
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Układanie w pozycji bezpiecznej
6. Resuscytacja krążeniowo oddechowa
7. Postępowanie z ofiarami wypadków komunikacyjnych
8. Tamowanie krwotoków
9. Unieruchamianie złamań
10. Postępowanie w przypadku utonięć
11. Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, ukąszenia przez pająki, żmije
5 Czas realizacji
1-3 - godzina lekcyjna
4-5 - godzina lekcyjna
6 - 2 godziny lekcyjne
7 - godzina lekcyjna
8-9 - godzina lekcyjna
10-11 - godzina lekcyjna
     

 

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Lp    
1 Forma zajęć:
Prezentacje, wykłady, ćwiczenia praktyczne, test końcowy
2 Liczba godzin:
12 godziny lekcyjne
3 Liczba uczestników:
grupa do 25 osób
4 Zakres tematyczny:
1. Aspekty formalno prawne udzielania pierwszej pomocy
2. Ogniwa łańcucha przeżycia
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Układanie w pozycji bezpiecznej
6. Postępowanie z ofiarami zdarzeń komunikacyjnych i budowlanych
7. Resuscytacja krążeniowo oddechowa
8. Tamowanie krwotoków
9. Unieruchamianie złamań
10. Postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie
11. Postępowanie w przypadku utonięć
12. Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, ukąszenia przez pająki, żmije
13. Ułożenie poszkodowanego zależne od rodzaju urazów
14. Sprawdzenie wiadomości w formie testowej
5 Czas realizacji
1-3 - godzina lekcyjna
4-5 - 2 godziny lekcyjne
6 - godzina lekcyjna
7 - 2 godziny lekcyjne
8-9 - 2 godziny lekcyjne
10 - godzina lekcyjna
11-12 - godzina lekcyjna
13 - godzina lekcyjna
14 - godzina lekcyjna
     

Cennik - Prosimy o kontakt

Zapytaj o cene i dostepne terminy