Krzysztof Bunk

tel. kom.: 604 485 654
e-mail: k.bunk@swimlive.pl


OZNAKOWANIE PŁYWALNI I OBIEKTÓW ORAZ TERENÓW PRZYWODNYCH
Oferujemy znaki zakazu (I), nakazu (II) i informacyjne (III) według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Znaki o tym wzorze są jedynymi prawnie obowiązującymi oznaczeniami obszarów wodnych, kąpielisk i pływalni, a do ich umieszczenia zobowiązany jest właściciel lub zarządca pływalni i terenu przywodnego.

Znaki wykonane są na płycie poliwęglanowej o bardzo dużej odporności.

Znaki z grupy I i II – mają kształt okrągły o średnicy 40cm (wykonane są na płycie kwadratowej o białym tle w formacie 50 x 50 cm)

Znaki z grupy III – mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm (wykonane na płycie kwadratowej w formacie 85 x 85 cm) lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm. (wykonane na płycie prostokątnej w formacie 90 x 70 cm)

Znaki zakazu - grupa I


A-1 - znak
„kąpiel zabroniona"

Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”
Kształt okrągły
o średnicy 66 cm.

A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”
Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.
Znaki nakazu - grupa II


B-1 - znak
„nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.

B-2 – znak
„nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

Kształt okrągły
o średnicy 40 cm.
Znaki informacyjne - grupa III


C-1 – znak „wiry”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-2 – znak „niebezpieczna głębokość wody”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-3 – znak „nagły uskok”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-4 – znak „pale”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-5 – znak „skały podwodne”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-6 – znak „kamieniste dno”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-7 – znak „sieci rybackie”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-8 – znak „wodorosty”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-9 – znak „zimna woda”
Kształt trójkąta równobocznego
o długości boku 75 cm.

C-10 – znak „plaża strzeżona”
Kształt prostokąta
o wymiarach 80 x 60 cm.

C-11 – znak „punkt medyczny”
Kształt prostokąta
o wymiarach 80 x 60 cm.

C-12 – znak „telefon”
Kształt prostokąta
o wymiarach 80 x 60 cm.
Znaki pozostałe

Ponadto oferujemy znaki informacyjne zgodne z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 92/58/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 974), które wdrożyło tę dyrektywę do prawa polskiego oraz wprowadziło normę dotyczącą wyglądu znaków (PN-93/N-01256/03).


N15 apteczka
wymiar: 26 x 26 cm

N16 nosze
wymiar: 26 x 26 cm

N17 telefon alarmowy
wymiar: 26 x 26 cm

N18 punkt pierwszej pomocy
wymiar: 26 x 26 cm

N19 awaryjny wyłącznik główny
wymiar: 26 x 26 cm

N11 służba ratownicza
wymiar: 60 x 80 cm

N12 zakaz wejścia

N13 inwalidzi
wymiar: 26 x 26 cm

N14 głębokość wody ..... m
wymiar: 26 x 26 cm

N14 głębokość wody ..... m
wymiar: 26 x 26 cm

N14 głębokość wody ..... m
wymiar: 26 x 26 cm

N14 głębokość wody ..... m
wymiar: 26 x 26 cm

MASAŻ PODWODNY
Urządzenie włączane przez ratownika
Masażu można korzystać od 22:00

RRZECIWPRĄD
Po skorzystaniu proszę wyłączyć urządzenie
Masażu można korzystać od 22:00

NAKAZ USTAWICZNEGO NADZORU NAD DZIEĆMI
NAKAZ USTAWICZNEGO NADZORU NAD DZIEĆMI NAKAZ USTAWICZNEGO NADZORU NAD DZIEĆMI
RRZECIWPRĄD
i inne według indywidualnych zleceń
 
Cennik znaków

Abyśmy mogli przygotować ofertę cenową, prosimy wysłać maila z następującymi informacjami:
- rodzaj oznakowana
- ilość
- adres mailowy lub korespondencyjny