Wyposażamy baseny w:
Sprzęt ratowniczy oraz pomocniczy

Bojki SP

Koła ratunkowe

Tyczki ratownicze 4m

Kamizelki pneumatyczne

Kamizelki asekuracyjne

Pasy ratownicze

Płetwy

Maski

Fajki

Sprzęt sygnalizacyjny

Sprzęt do udzielania I pomocy przedlekarskiej

Torby ratownicze

Deski ortopedyczne

Zestawy AMBU

Kołnierze ortopedyczne

Ssaki ręczne

Ssaki akumulatorowe

Zestawy do unieruchamiania złamań

Zestawy do tlenoterapii

Defibrylatory elektryczne

Cennik sprzętu

Ceny sprzętu ratowniczego, medycznego oraz pomocniczego przygotowujemy indywidualnie do każdego Klienta. Abyśmy mogli przygotować ofertę cenową prosimy, wysłać maila z następującymi informacjami:
- rodzaj sprzętu
- ilość
- adres mailowy lub korespondencyjny