Poznań

Krzysztof Bunk
tel. kom.: 604 485 654
e-mail: k.bunk@swimlive.pl


  Oborniki

Bartosz Fabke
tel. kom.: 606 877 613
e-mail: b.fabke@swimlive.pl


Wykonujemy prace podwodne, co ma szczególne zastosowanie w razie konieczności przeglądu i naprawy elementów wyposażenia niecki basenowej, eliminując konieczność wypompowania wody z basenu. Między innymi:
 • Oczyszczanie mechaniczne dna oraz ścian niecki basenowej
 • Wymiana reflektorów
 • Czyszczenie reflektorów do fontanny
 • Oczyszczanie dysz napływowych ściennych
 • Oczyszczanie dysz napływowych dennych
 • Oczyszczanie drabinek
 • Itp.
Wykonujemy przedsezonową penetracja dna kąpieliska otwartego.
 • Usunięcie przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób kąpiących się
 • Przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, nabrzeży itp.
 • Podwodna dokumentacja zdjęciowa
 • Przegląd bezpieczeństwa podwodnych części kąpielisk
 • Montaż i demontaż podwodnych elementów kąpieliska
 • Itp.